YouTube genererar länk till start video vid bestämd tid

Om du vill visa någon en viss del av en YouTube-video kan du skapa en länk som hoppar dem automatiskt till rätt plats.

Ofta vill jag dela ett litet urval av ett längre videoklipp. I stället för att berätta för användaren att spola framåt till en viss tid kan vi bara skapa en länk som startar videon vid den tidpunkt då vi vill att mottagaren ska börja visa.

När vi genererar den här webbadressen kommer alla som besöker den webbadressen att börja visa videon vid den tidpunkt vi har valt.

1.Play videoen till önskad punkt som du vill vara din utgångspunkt. Avbryta det genom att trycka på pausknapp.

2. Högerklicka i videon och välj Kopiera video URL vid aktuell tid från snabbmenyn.

Vår länk som vi skapat ovan börjar videon börjar kl. 01:06. Lägg märke till t = 66s i webbadressen som har lagts till för att berätta för spelaren att hoppa 66 sekunder framåt.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7aeIpW0Tkvc#t=66s

3.Nu länken URL kan delas via e-post, textmeddelande, Facebook, Twitter eller många andra metoder. När någon klickar på länken börjar videon precis där du vill.