Yahoo Mail Hur Byter Tema

Om du inte gillar standardtemat i Yahoo Mail kan du följa den här handledningen för att ändra den.

Anpassa Yahoo Mail är kul och hjälper till att förhindra e-tristess.

Yahoo Mail-standardtema:

Att byta tema:

1. Logga in på din Yahoo Mail.

2. Vänster klicka på Hjälp-> Teman.

3. I popup-fönstret kan du klicka på temat för att förhandsgranska. Träffa Gjort för att rädda temat.

Obs! Ansök på Yahoo Mail Beta.