YouTube Hur stänger du av anteckningar i en video

YouTube har lagt till möjligheten att lägga till kommentarer till videoklipp. Även om detta kan vara ett bra komplement till vissa videoklipp, kan det också vara överanvändt och bli mycket distraherande. Om du vill visa en video utan de tillsatta anteckningarna följer du dessa steg:


1. Börja visa den önskade videon på YouTube.

2. Du får se de medföljande anteckningarna visas när du tittar på videon.

3. Gå till videobandspelarens nedre högra hörn och tryck musknappen över uppåtpilen. Klicka på knappen som visas ovanför pilknappen.

4. Videoen spelas nu utan anteckningar.

Om du ändrar dig när du tittar på videon, upprepar du bara de ovanstående stegen och anteckningarna kommer att visas.