Office 2010 Så här säkerhetskopierar du dina anpassningsinställningar för band

Bandet på Office 2010 apps kan anpassas för att möta dina olika behov. För att förhindra att du behöver göra om hela anpassningsprocessen när du har Ribbonsna så att du vill, ska du säkerhetskopiera anpassningsinställningarna för varje app. Genom att spara anpassningsinställningarna till en flash-enhet eller annan media, kommer du att ha säkerhetskopior om katastrofer träffas och du måste ladda om datorn, plus du kan dela dina anpassningar med andra.

1. Öppna önskat Office-program (i det här exemplet, Outlook 2010).

2. Gå till bandet och klicka Fil.

3. Välj alternativ.

4. Markera i den vänstra rutan i fönstret Alternativ Skräddarsy bandet.

5. Gå till det nedre högra hörnet och klicka på Import Export knapp.

6. Välj Exportera alla anpassningar från rullgardinsmenyn.

7. Bläddra till önskad plats som du vill att filen ska sparas på och klicka på Spara knapp.

Upprepa ovanstående steg för varje Office-program som du har pertormat några anpassningar till bandet. Sätt anpassningsfilerna på en flash-enhet eller annan media för säker lagring. Du kan också dela dessa filer med andra som vill använda dina anpassningar. För att använda filen, följ ovanstående steg, men i steg 6 måste du välja Importera anpassningsfil, och bläddra till önskad fil. Se till att du väljer den motsvarande filen för önskad applikation.

Vi har diskuterat hur man utför bandet anpassning i en tidigare artikel.