Visual Web Developer Aktivera AutoRecover och Ange Spara Intervall

Att använda AutoRecover kan vara en riktig livräddare, speciellt om katastrof träffar och du förlorar all den stora kodningen som du arbetade med. Som standard har Visual Web Developer AutoRecover avaktiverat. Gör så här om du vill aktivera AutoRecover och ange intervall för spara och lagring.


1. Öppna Visual Web Developer.

2. Klicka på Verktyg och välj alternativ.

3. Gå till det nedre vänstra hörnet och kolla på Visa alla inställningar checkbox.

4. I den vänstra rutan, klicka på pilen bredvid Miljö för att utöka valet.

5. Välj återskapning.

6. Till höger klickar du på Spara AutoRecover information varje checkbox. Ställ in önskat sparaintervall från textrutan under kryssrutan. Ställ in önskat retentionintervall för AutoRecover-informationen från nästa textruta.

7. Klicka på OK.