Windows Ta bort personlig information från filer

När en användare delar en fil offentligt på Internet, bör han ta bort personlig information från filen för att skydda sin integritet. Denna uppgift kan göras med hjälp av en inbyggd funktion i Windows utan verktyg från tredje part.

Vi delar alla filer på Internet. Men många applikationer lägger omedvetet privat information och metadata i dessa filer. Att inse detta är en säkerhetsrisk, Microsoft Windows innehåller nu en funktion som kommer att ta bort en fil med din personliga information.

Windows 8

Gå till filen från vilken du vill ta bort egenskaperna och vänsterklicka på filen för att markera den. Medan filen är markerad klickar du på den lilla pil under Egenskaper knappen och välj Ta bort egenskaper.

Windows 7

Högerklicka på filen och välj Egenskaper.

När fönstret Egenskaper visas, se till att du befinner dig i detaljer flik.

Klicka på Ta bort egenskaper och personuppgifter länken längst ner i det här fönstret för att fortsätta.

När du har tillgång till Ta bort Egenskaper fönster, välj Ta bort följande egenskaper från den här filen alternativ. Bläddra ner till de flyttbara egenskaperna och välj de som du vill radera från filen. Inte alla filens egenskaper är flyttbara.

När du är klar, slå ok för att spara filen.

Nedan finns egenskaperna hos en bildfil med före och efter att kamerans data togs bort.