Windows XP / Vista / 7 Dölj fullständigt Dölj ikoner för meddelandegrenar

Om du inte riktigt använder ikonerna i Notifieringsområdet och ser ut att ha en ren, aktiv aktivitetsfält, så gör det enkelt med ett enkelt registreringsskript.

1. Öppna Anteckningar.

2. Kopiera och klistra in följande i det nya textdokumentet:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Currentversion \ Policies \ Explorer]
"NoTrayItemsDisplay" = dword: 00000001

3. Spara dokumentet som hide_notificationarea.reg.

4. Dubbelklicka på den nya filen för att slå ihop den i registret.

5. Fortsätt genom UAC-snabbmeddelandet och bekräfta att du vill utföra åtgärden.

6. Starta om datorn.

Meddelandeikonen kommer alla att döljas.

Så det gick från det här:

till detta:

Om du vill unhide ikonerna någon gång senare i tid:

1. Öppna Anteckningar.

2. Kopiera och klistra in följande i det nya textdokumentet:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Currentversion \ Policies \ Explorer]
"NoTrayItemsDisplay" = dword: 00000000

3. Spara dokumentet som unhide_notificationarea.reg.

4. Dubbelklicka på den nya filen för att slå ihop den i registret.

5. Fortsätt genom UAC-snabbmeddelandet och bekräfta att du vill utföra åtgärden.

6. Starta om datorn ...