XP Standardinställningar för Windows-tjänster

Manipulering av Windows-tjänster kan vara kul men kan göra ett system extremt instabilt. Detta tech-recept beskriver standardinställningarna för dessa tjänster.


Här är den generella listan som jag behåller som en textfil för att påminna mig om standardinställningarna.

  Alerter manuell
  Application Layer Gateway manuell
  Applikationshantering manuell
  automatisk uppdateringar automatisk
  Background Intelligent Transfer Service manuell
  ClipBook manuell
  COM + Event System manuell
  COM + systemapplikation manuell
  Datorbläddrare automatisk
  Kryptografiska tjänster automatisk
  DHCP-klient automatisk
  Distribuerad Link Tracking Client automatisk
  Distributörstransaktionskoordinator manuell
  DNS-klient automatisk
  Felrapportering automatisk
  Händelselogg automatisk
  Snabb användarväxlingskompatibilitet manuell
  Hjälp och support automatisk
  Tillgång till mänsklig gränssnittsanordning Inaktiverad
  IMAPI CD-Burning COM manuell
  Indexeringstjänst manuell
  Internet-anslutning manuell
  IPSec Services automatisk
  Logisk Diskhanterare automatisk
  Administrativ service för logisk diskhanterare manuell
  budbärare automatisk
  MS Software Shadow Copy Provider manuell
  Netto inloggning automatisk
  NetMeeting Remote Desktop Sharing manuell
  Nätverkskopplingar manuell
  Nätverk DDE manuell
  Nätverk DDE DSDM manuell
  Network Location Awareness (NLA) manuell
  NT LM Security Support Provider manuell
  Prestanda loggar och varningar manuell
  Plug and Play automatisk
  Serienummer för bärbart media automatisk
  Utskriftshanterare automatisk
  Skyddad lagring automatisk
  QoS RSVP manuell
  Fjärrkontroll för automatisk anslutning manuell
  Fjärråtkomstanslutningsansvarig manuell
  Fjärrskrivbordshjälp Session Manager manuell
  Remote Procedure Call (RPC) automatisk
  Remote Procedure Call (RPC) Locator manuell
  Fjärrregistret automatisk
  Flyttbart minne manuell
  Routing och fjärråtkomst manuell
  Sekundär inloggning automatisk
  Security Account Manager automatisk
  server automatisk
  Shell Hardware Detection automatisk
  Smart kort manuell
  Smart Card Helper manuell
  SSDP Discovery manuell
  Anmälan om systemhändelse automatisk
  Systemåterställningstjänst automatisk
  Schemaläggaren automatisk
  TCP / IP NetBIOS Helper automatisk
  Telefoni manuell
  Telnet manuell
  Terminal Services manuell
  teman automatisk
  Avbrottsfri strömförsörjning manuell
  Universal Plug and Play Device Host manuell
  Upload Manager automatisk
  Utility Manager manuell
  Volume Shadow Copy manuell
  WebClient automatisk
  Windows Audio automatisk
  Windows Image Acquisition (WIA) manuell
  Windows Installer manuell
  Windows Management Instrumentation automatisk
  Windows Time automatisk
  Trådlös nollkonfigurationstjänst automatisk
  WMI Performance Adapter manuell
  Arbetsstation automatisk

Du kan också hitta detta på ditt eget system i hjälpfilerna:

  1. Gå till Start-menyn
  2. Välj Springa
  3. Öppna services.msc och välj OK
  4. Tjänsterna öppnas. Välj Hjälp Meny
  5. Välj Hjälpsamma ämnen
  6. Hjälpfönstret öppnas. Klicka på + tecknet bredvid tjänster
  7. Klicka på + tecknet bredvid begrepp
  8. Klicka på Standardinställningar för tjänster