XP General Page File Tweaks för att förbättra systemhastigheten

Nedan följer allmänna tips om hur du optimerar ditt virtuella minne i XP.

    Precis som tidigare versioner av Windows använder XP en personsökningsfil för sitt virtuella minne. XP gör ett bättre jobb att hantera sitt minne än sina yngre syskon, så att XP tillåter det automatiskt fungerar vanligtvis.

    Den största prestationsökningen uppnås faktiskt när du byter sidfiler till en fysiskt separat hårddisk. På samma sätt, i ett system med flera hårddiskar, bör personsökningsfilen vara den snabbaste.

    Om XP måste sänka storleken på sidfilen eftersom du har för lite hårddiskutrymme, kommer du att ta en seriös prestationsfrekvens; Lämna därför tidigt utrymme på enheten som innehåller din sidfil.

    Användning av en sidfil mindre än 1,5 gånger så mycket som det fysiska RAM-minne som installerats på din dator minskar också datorns effektivitet.

    Också, var noga med att defragmentera den enhet som innehåller din sidfil.