Word 2011 Använd helskärmsvisning för oavbruten skrivning

Genom att använda Words fullständiga skärmskrivningsläge kan du ta bort alla distraktioner från din åsikt och fokusera på att skriva det viktiga dokumentet.

1. Öppna Word 2011 till det nya eller befintliga dokumentet som du vill arbeta med.

2. Gå till menyraden.

3. Välj Se och klicka Fullskärm.

Ditt dokument öppnas i Full Screen Write-läget. Genom att flytta markören till toppen av dokumentet kan du komma åt formateringsverktygen.

Om du inte gillar den svarta bakgrunden kan du ändra den genom att klicka på alternativknappen, musknappen över bakgrunder och välj den önskade.

För att lämna Full Screen, flytta markören till toppen av fönstret och klicka på Utgång knappen eller tryck på Esc på ditt tangentbord.