XP Skicka sms-meddelanden via Windows

Med det här nya Microsoft XP-programmet kan du skicka sms-meddelanden från skrivbordet.


Med det här nya Microsoft XP-programmet kan du skicka sms-meddelanden från skrivbordet. Den enda nackdelen är att du inte kan ta emot meddelanden genom det här programmet.

Du måste ha en GSM-mobiltelefon / enhet ansluten till din dator för att detta ska fungera.

Om du inte har en GSM-enhet tillgänglig och fortfarande behöver skicka sms-meddelanden, försök använda AIM för att skicka sms-meddelanden.

Det är bra för meddelanden "plocka upp bröd"!

Microsoft SMS Sender

Du kan också använda den här metoden via kommandoraden. Här är en klippning / klistra in kommandoradshjälpen:

smssender.exe [/ p: / m: "" [/ u] [/ l]] [/?]
/ jag Telefonnummer anges i det internationella formatet.
/ p: Telefonnummer (endast numeriska värden).
/ m: "" Skrivet meddelande inom citattecken.
/ u Meddelande kodat som UCS-2. Som standard används GSM alfabet.
/ l Logga in det skickade meddelandet.
/? Visar den här hjälpen.

Hur länge före varje av våra vitala servrar har en mobiltelefon att ringa hem med SMS-felmeddelanden?