XP SP2 Bluetooth-aktiverade möss, tangentbord och andra enheter inte längre arbete

Som en säkerhetsåtgärd förhindrar Microsofts SP2 att Bluetooth-enheter fungerar tills de är konfigurerade.


Bluetooths magi är att Bluetooth-aktiverade system enkelt upptäcker tangentbordet, musen eller slumpenheten och tillåter den att börja arbeta med systemet.

Så stor som det här är det uppenbarligen ett säkerhetsproblem. I teorin kan Bluetooth-enheter före SP2 programmeras för att ansluta till ett Bluetooth-system och försöka utnyttja det systemet.

Nu, med SP2 måste Bluetooth-system konfigureras innan Windows kommer att upptäcka dem.

Svårigheten är övergången. Många använder Bluetooth-tangentbord / möss. Dessa kommer inte att detekteras antingen under eller efter att SP2-uppgraderingen är klar.

Den enda lösningen för detta är att piska ut en gammal standard mus och tangentbord tills du kan konfigurera din Bluetooth-enhet efter SP2-installationen.

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;873154