OneNote 2007 Sätt in skärmklipp

Att ta skärmdumpar kan vara ganska användbar, speciellt om du använder dina anteckningar för att påminna dig hur man utför en process eller vilka steg som ska följas när man kör ett program. Du kan också använda skärmklipp för att fånga viktiga delar av webbsidor eller dokument.


1. Klicka på området i din anteckning i OneNote som innehåller bilden.

2. Klicka på Föra in och välj Skärmklippning.

3. Skärmen kommer att blekna ut. Använd markören samtidigt som du håller ner vänster musknapp för att beskriva den del av skärmen du vill spela in.

4. Släpp vänster musknapp när du har skisserat hela delen.

5. En bild av vad du skisserade visas i din anteckning.