OneNote 2010 Förbättra batteriet LIfe genom att optimera inställningar

OneNote kör flera operationer i bakgrunden, såsom indexering, notisbokssynkronisering och handskriftsigenkänning. Dessa kan leda till onödigt avlopp på batteriet om du inte behöver dessa löpande körningar. Genom att ändra standardinställningen kan du förbättra batteriets livslängd och spara lite av den strömmen för andra uppgifter.

1. Öppna OneNote.

2. Gå till bandet, klicka Fil och välj alternativ.

3. Markera i den vänstra rutan Avancerad.

4. I den högra rutan, rulla ner till Batterialternativ sektion.

5. Använd Optimera för följande batterilivslängd dropdown för att välja önskad inställning. Valet är Maximal prestanda, Kort, Medium, Lång och Maximal batterilivslängd.

6. Klicka på OK-knappen.