Word 2013 Nummerlinjer i margener

Att ha numrerade rader i ditt dokument är användbart om du snabbt behöver referera till en del av ditt dokument.

Både juridiska papper och skript behöver ofta avsnitt som hänvisas till för struktur eller förtydligande. Word 2013 gör det enkelt att hänvisa till en viss rad genom att lägga till ett lämpligt radnummer för att gå med det. Genom dessa anvisningar kommer du att kunna visa diskreta linjer i vänstra marginalen.

1.Vid ditt dokument öppet, välj Sidlayout från ordet band.

2. Välj längst till vänster om bandet Linje nummer. Välj sedan Linjens nummereringsalternativ.

3. Ett fönstret för sidinställningar visas. Under Layout fliken måste du välja Radnummer ... alternativ.

4.Under radnummer, markera rutan bredvid Lägg till radnummerering. Härifrån kan du också välja startnummer samt numreringsintervaller. När du har valt de önskade alternativen klickar du på ok.

Efter dessa steg kommer ditt dokument att ha rader numrerade i marginalen. Du kan tweak alternativen för att hitta den inställning som fungerar bäst för dig.