Word Store och återanvända stora block av text

Words AutoText-kommando möjliggör för att snabbt spara och infoga stora textblock


Ofta måste folk infoga liknande block av text i ordet dokument. Det enklaste sättet att göra detta är med autotext-kommandot.

Samma teknik ska fungera i alla moderna versioner av Word, inklusive Windows (2007, 2010) och Mac (2008, 2011) versioner.

Spara text i autotext:

1. Skriv in texten du använder ofta och markera den.
2. Gå in i Föra in meny
3. Gå in i Automatisk text sektion
4. Välj Ny och namnge din sparade text (till exempel "intro")
5. Tryck på ok

Hämtar text från Autotext:

1. Gå tillbaka till Automatisk text avsnitt under Infoga meny
2. Välj den här tiden Automatisk text
3. Bläddra till eller ange ditt sparade namn ("intro")
4. Tryck på ok

Genvägar:

Skriv namnet på din sparade text ("intro") i ditt dokument och tryck på F3. Din autotext kommer att anges.

I vissa versioner av Word, efter att du har skrivit namnet på din sparade text, kommer ditt verktygstitel att säga "namn_of_saved_text of autotext (Tryck på ENTER för att Infoga)." När du trycker på ENTER lägger du automatiskt till din sparade text.