Skriv ut flera filer på en gång

I Word är det enkelt att skriva ut flera filer på en gång utan att ladda dem först.


Word gör det enkelt att skriva ut flera filer samtidigt. Användaren behöver inte ens öppna dem först.

(Detta skickar filerna direkt till skrivaren utan att du kan justera skrivarinställningarna.)

1. Klicka på Fil Meny.
2. Välj Öppna.
3. När det öppna fönstret visas väljer du de filer du vill skriva ut.
4. Högerklicka på en av de valda filerna för att öppna snabbmenyn.
5. Vänster klick Skriva ut från snabbmenyn.

Det här är perfekt när chefen vill att förra månadens rapporter skrivs ut nu!