Windows Live Mail 2011 Så här tömmer du mappen för borttagna objekt på avsluta

När du tar bort e-postmeddelanden från din inkorg, ackumuleras de i mappen Deleted Items, vilket innebär att du måste regelbundet gå och städa ut den här mappen så att den inte tar onödigt utrymme. Ett enkelt alternativ till detta är att få Windows Live Mail att tömma mappen Deleted Items varje gång du avslutar programmet.

1. Öppna Windows Live Mail 2011.

2. Gå till bandet och klicka på Windows Live Mail knappen längst till vänster.

3. Mouseover alternativ och välj Post.

4. Välj Avancerad flik.

5. Klicka på Underhåll knapp.

6. Markera i avsnittet Städning av meddelanden Töm meddelanden från mappen 'Deleted Items' vid avsluta checkbox.

7. Klicka på Stänga knapp.

8. Klicka på ok knappen för att stänga alternativfönstret.