Windows Live Mail automatiskt stavningskontroll All Email Before Sending

Du kan göra Windows Live Mail automatiskt stavningskontrollera alla utgående e-postmeddelanden innan du skickar. Följande alternativ kommer att tvinga detta att inträffa innan du skickar ut sammansatta meddelanden och undviker pinsamt stavfel.

1. Öppna Windows Live Mail.

2. Tryck på Alt nyckeln för att få menyn att visas högst upp i applikationen.

3. Klicka på Verktyg och välj alternativ.

4. Välj Stavning flik.

5. Kontrollera Kontrollera alltid stavning innan du skickar checkbox.