XP / 2K / 2003 Visa kontopolicyer

Nätkommandot ger ett enkelt sätt att visa och ställa in kontopolicyer från kommandoraden.


För att visa de nuvarande kontoinställningarna, kör kommandot nettokonto från ett kommandofönster. Utgången kommer att se ut så här:

Kräv användarlogoff hur länge efter tiden löper ut ?: Aldrig
Minsta lösenordsålder (dagar): 30
Maximal lösenordsalder (dagar): 90
Minsta lösenordslängd: 8
Längd för lösenordshistorik bibehållen: 3
Lockout tröskel: Aldrig
Låsningstid (minuter): 60
Låsningsobservationsfönster (minuter): 30
Datorroll: WORKSTATION
Kommandot slutfördes framgångsrikt.

Kontopolicyerna för domänen kan ses genom att köra följande:

netto konto / domän