XP / 2000 Konfigurera inställningar för klient SNTP-tidsprotokoll

Genom att använda SNTP-klienten (Simple Network Protocol) på en värd tillåts automatiska justeringar av systemtiden. Att hålla tiden konsekvent mellan värdar i ett nätverk är viktigt för vissa applikationer och är till hjälp för att korrelera händelser i olika system.


Nättidstidsprotokoll använder en klient / serverarkitektur. Klientkonfigurationen kräver namnet på en eller flera tidsservrar. För att bestämma klientens nuvarande konfiguration, använd följande kommando från en kommandotolk:

C: \> netto tid / querysntp
Den här datorn är inte konfigurerad för att använda en viss SNTP-server.

För att konfigurera klienten att använda tidsservern time.windows.com, använd följande kommando:

C: \> netto tid /setsntp:time.windows.com

Det kan vara nödvändigt att starta om w32time-tjänsten. För att göra detta från kommandoraden, använd följande två kommandon:

nätstopp w32time
netto start w32time

Dessa inställningar kommer att fortsätta när systemet startas om.