XP / 2003 Återställ eller Installera om för att korrigera en dålig TCP / IP-stack

I de senare versionerna av Windows anses TCP / IP vara en kärnkomponent och kan inte avinstalleras. Flera saker kan korrumpera TCP / IP-stacken. Detta tech-recept förklarar hur man återställer stacken.


Många program tenderar att justera och ändra TCP / IP-stacken. I äldre versioner av Windows kunde användaren korrigera stacken genom att avinstallera och installera om. Eftersom stacken nu är en kärnkomponent är det dock inte möjligt att avinstallera. Lyckligtvis kan man enkelt återställa den med hjälp av följande steg.

    1. Vänster klicka på Startknapp.
    2. Välj springa.
    3. Skriv i rutan: netsh int ip återställ c: \ resetlog.txt

c: \ resetlog.txt kommer att visa vilka förändringar som existerade. Användare kan ändra detta till önskad sökväg.

Detta kommando skriver om TCP / IP registernycklarna. I huvudsak orsakar detta samma resultat som borttagning och ominstallation av protokollet.