Zune Hur man ändrar bakgrunden

Du kan ändra bakgrunden till alla förinställda bilder på din Zune. För att göra detta, följ detta Tech-Recept.


1. Välj bilder.

2. Välj bilden för att bli Zune-bakgrunden. Du kan göra det genom att antingen spela bildspelet och vänta på bilden, visa efter mapp eller visa efter datum. När bilden är klar klickar du på mitten av kontrollpanelen.

3. Välj Applicera som bakgrund.

4. Ett meddelande kommer att visas, vilket bekräftar bakgrundsändringen.