Ändra värdnyckeln i VirtualBox

Om du vill använda någon av genvägarna i VirtualBox måste du använda Värd nyckeln i kombination med en annan nyckel. Som standard är Värd nyckeln är Höger Ctrl tangent på...


Läs mer »

VMware Server Web Access Standard Användarnamn och Lösenord

Igår installerar jag ett testnätverk med hjälp av VMware-servern. Jag började med att installera VMware-servern och när jag insåg att VMware använder referenserna från din Windows-maskin för att logga in...


Läs mer »

VMWare Fusion BIOS-inställning laddas för snabbt?

Jag har Windows 7 installerat på min Mac med VMWare Fusion och idag behövde jag komma in i BIOS för att ändra startordningen för min VM. Jag gick vidare och...


Läs mer »

Dela mappar mellan Host och Guest OS i VirtualBox

VirtualBox är en bra gratis virtualiseringsprogramvara från Oracle. Jag har tidigare skrivit många artiklar om VirtualBox, bland annat hur man installerar Ubuntu i VirtualBox och hur man kör VirtualBox från...


Läs mer »

Inget ljud eller ljud i VMWare Fusion Windows 7 / XP-maskin?

Jag har krossat med Windows 7 i en virtuell maskin för ett tag nu och jag installerade nyligen en ny kopia men gick in i ett problem. Av någon anledning...


Läs mer »

Så här konverterar du en fysisk server till en Citrix Xen Virtual Server (P2V)

Uppdatera okt 2017: Citrix tillhandahåller inte längre verktyget XenConvert som en nedladdning och stöder det inte längre. Dina enda alternativ för att konvertera en fysisk maskin till XenServer är först...


Läs mer »

Dölj menyraden och statusfältet i VirtualBox

När du kör en virtuell maskin i VirtualBox finns det alltid en ram runt den virtuella maskinens skrivbord med en menyrade högst upp och en statusfält längst ner. Menyraden och...


Läs mer »