Zune HD Så här ändrar du bakgrunden

Om du vill anpassa utseendet på din Zune HD kan du ändra bakgrunden till alla försynkroniserade bilder på din Zune. För att göra detta, följ detta Tech-Recept.

1. Välj bilder.

2. Hitta den önskade bilden som ska bli Zune-bakgrunden. Bilden kommer antingen att vara i roten eller i en mapp.

3. Du kan tillämpa bilden som bakgrund på två sätt:

en. När du tittar på miniatyrer trycker du på och håller miniatyrbilden för önskad bild. Välj Applicera som bakgrund från den resulterande menyn.

b. När du tittar på bilden själv trycker du på och släpper bilden och väljer Applicera som bakgrund från botten av skärmen.

4. Bakgrunden ändrades kommer att visas längst ned på skärmen.