Ord Infoga aktuellt datum och tid i dokument

Dessa metoder ger enkla sätt att infoga datum och tid i något Word-dokument.

Att sätta in tid och datum är en av de vanligaste aktiviteterna i ett Word-dokument. Detta fungerar på samma sätt i Windows (2007, 2011) och Mac (2008, 2011) versioner.

Menyn Metod

1. Gå in i Föra in meny
2. Välj Datum och tid
3. Välj önskat format
4. Tryck på ok att sätta in

Genvägsmetoder

ALT-Shift-D - Infogar aktuell datum vid markör
ALT-Shift-T - Infogar aktuell tid vid markör