Word Så här ersätter du skriptformatering i ditt dokument

Du kan använda Format-knappen i dialogrutan Sök och ersätt för att ersätta typsnittet. Använd stegen i detta tech-recept för att uppnå detta.


1. Gå till Redigera | Byta ut.
2. Ta bort den befintliga texten från Hitta vad och Ersätta med lådor.
3. Klicka i Hitta vad låda.
4. Klicka på Formatera knappen och klicka sedan på Font.
5. Välj de format du vill hitta och klicka på ok.
6. Klicka i Ersätta med låda.
7. Klicka på Formatera knappen och klicka sedan på Font.
8. Välj önskat format som du vill tillämpa på texten och klicka på ok.
9. Klicka på Byta ut, Ersätt alla, eller Hitta nästa knapp.