Ord Infoga en hård sidbrytning

Följande handledning förklarar två enkla metoder som används för att infoga en hård sidbrytning i ett Word-dokument.


När du använder Word för att skriva ett dokument kan det hända att det förekommer instanser när en sidbrytning behövs innan Word automatiskt infogar en. Exempelvis kommer Word att avsluta en sida med bara en rad i ett nytt stycke istället för att börja den nya stycket på följande sida. Detta resulterar i ett dokument som är mindre än yrkesmässigt.

För att stoppa detta, sätt in en hård sidbrytning. Den svåra sidbrytningen startar omedelbart nästa sida i ett dokument.

Genväg är som följer: CTRL + RETUR

Om du inte föredrar att använda genvägen anger du följande:

    1. Klicka på Föra in Meny.
    2. Välj Ha sönder.
    3. Välj önskad typ av paus (om tillgängligt).
    4. Klicka på ok

.
Vissa tidiga versioner av Word inkluderar inte de olika typerna av hårda sidbrytningar.